Vervoers- en verzekeringsrecht in Duitsland

Het vervoersrecht is nauw verweven met het verzekeringsrecht, omdat vrijwel alle bedrijven in deze branche verzekerd zijn voor schade aan goederen tijdens het transport. Het komt dan ook regelmatig voor dat niet de partijen van een overeenkomst zelf maar hun verzekeraars tegenover elkaar staan voor de rechter.

Maar vaak staan bedrijven en verzekeraars vóór het juridisch geschil met de tegenpartij bij de rechter nog voor de vraag of de betreffende verzekeringsovereenkomst individuele schades, verliezen en andere risico's wel dekt. Voor een juridische leek is niet altijd duidelijk voor welke risico's een verzekering moet opkomen.

Tot de verzekeringsovereenkomsten in de vervoersbranche behoren onder andere verzekeringen van het type:

  • Goederenverzekering
  • Auto-aansprakelijkheidsverzekering / Binnenvaart-aansprakelijkheidsverzekering
  • Casco-verzekering / Scheepscasco-verzekering
  • P & I-verzekering (Protection & Indemnity insurance)

Juridisch advies in verzekeringskwesties kan daarom zelfs al belangrijk zijn voordat een verzekeringsovereenkomst is gesloten. Onze in Duitsland toegelaten gespecialiseerde advocaten voor vervoers- en verzekeringsrecht toetsen vooraf al grondig en gedetailleerd de verzekeringsvoorwaarden en verzekeringsovereenkomsten.

Advies inwinnen!

Onze in Duitsland toegelaten advocaten adviseren verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsmakelaars en bedrijven als verzekeringnemers. We geven ook buitenlandse cliënten uit de logistieke branche complete begeleiding en advies op verschillende vlakken van vervoers- en verzekeringsrecht: bijvoorbeeld bij afsluiting van een verzekeringsovereenkomst, bij conflicten over aansprakelijkheidsclaims en bij het instellen van rechtsvorderingen bij de Duitse rechter.

 

Wij helpen u. Neem contact met ons op!

Häufige Themen

Verlust

Target Content

Beschädigung

Target Content

Diebstahl/Raub

Target Content

Haftbarmachung

Target Content

Haftungsbegrenzungen

Target Content

Haftungsausschlüsse

Target Content
 

Straßengüterverkehr Transportrecht