Algemeen vervoersrecht in Duitsland

In het algemeen is het vervoersrecht in Duitsland gebaseerd op juridische voorschriften en vonnissen over alle soorten goederenvervoer. Het Duitse vervoersrecht heeft enerzijds betrekking op de vele specifieke vormen van vervoer, zoals wegvervoer, spoorvervoer, binnenvaart- en zeevervoer. Anderzijds zijn ook algemene beginselen van vervoersrecht van toepassing.

De wettelijke basis voor het vervoersrecht in Duitsland wordt vooral gevormd door het vierde boek van het Duitse wetboek van koophandel, het Handelsgesetzbuch (HGB), met name door §§ 407 e.v. HGB. Ook overeenkomsten, verdragen en andere juridische voorschriften, zoals het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), de algemene Duitse expeditievoorwaarden (Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen, ADSp) of de Duitse contractuele voorwaarden voor bedrijven in de sector wegvervoer, expeditie & logistiek (Vertragsbedingungen für den Güterkraftverkehrs-, Speditions- und Logistikunternehmer, VBGL) vormen de juridische grondslag voor het Duitse recht op gebied van goederenvervoer.

De meest voorkomende juridische problemen in het vervoersrecht ontstaan als gevolg van beschadiging of verlies van de lading, criminaliteit en onbetaalde rekeningen.

 

Neem een advocaat in de arm!

Grote logistieke bedrijven hebben voor dergelijke gevallen meestal een aparte juridische afdeling die zich bezighoudt met zulke juridische problemen.

Maar niet elk bedrijf in de logistieke branche heeft een grote afdeling juridische zaken of de financiële middelen om permanent een gespecialiseerd advocatenkantoor voor vervoersrecht in te schakelen. Het resultaat is dat vaak de ondersteuning van een advocaat ontbreekt voor verweer tegen ongegronde claims of hulp bij incasso van onbetaalde rekeningen.

Transportrecht-Advocaat.nl biedt ook buitenlandse bedrijven uit de logistieke branche de mogelijkheid om zo nodig contact op te nemen met een in Duitsland toegelaten gespecialiseerde advocaat voor vervoersrecht. Onze advocaten adviseren vrachtvervoerders, expediteurs en andere bedrijven in transport, expeditie & logistiek over alle juridische zaken op gebied van vervoersrecht.

Wij helpen u. Neem contact met ons op!

Häufige Themen

Verlust

Target Content

Beschädigung

Target Content

Diebstahl/Raub

Target Content

Haftbarmachung

Target Content

Haftungsbegrenzungen

Target Content

Haftungsausschlüsse

Target Content
 

Straßengüterverkehr Transportrecht