Wegvervoersrecht in Duitsland

Het wegvervoer vormt een van de grootste terreinen waarop het vervoersrecht van toepassing is. Met het begrip wegvervoer wordt elk transport bedoeld van goederen door vrachtwagens en andere voertuigen op wegen en snelwegen. De bijzondere rol van dit goederenvervoer blijkt alleen al uit het aandeel van vrachtwagenvervoer in het totale goederenvervoer in Duitsland van 71,7 %. Bovendien worden in Duitsland elk jaar ongeveer 30 miljard kilometers afgerekend via de tolheffing voor vrachtwagens.

Bij zaken in het wegvervoersrecht gaat het veelal om verlies, beschadiging, diefstal en andere schadegevallen. Hele criminele bendes en clans zijn gespecialiseerd in diefstal uit vrachtwagens langs de snelwegen, vooral bij wegrestaurants en parkeerplaatsen. Al jaren hebben bedrijven uit de logistieke branche te maken met opengesneden dekzeilen.

Wat te doen bij schade?

Grote logistieke bedrijven hebben voor dergelijke gevallen meestal een eigen juridische afdeling die dergelijke schade regelt.

Vaak worden echter onderaannemers en onder-onderaannemers ingezet om transporten uit te voeren. Deze bedrijven hebben echter vaak geen grote afdeling juridische zaken en ook geen financiële middelen om permanent een gespecialiseerd advocatenkantoor voor wegvervoersrecht in te schakelen. Als dan plotseling een aansprakelijkstelling in de brievenbus ligt, ontbreekt de ondersteuning van een advocaat om adequaat op deze aansprakelijkstelling te reageren.

Transportrecht-Anwalt.de biedt ook buitenlandse logistieke bedrijven de mogelijkheid om zo nodig contact op te nemen met een in Duitsland toegelaten gespecialiseerde advocaat voor wegvervoersrecht. Onze advocaten adviseren vrachtvervoerders, expediteurs en andere bedrijven in de logistieke branche over alle juridische zaken op gebied van wegvervoersrecht.

Wij helpen u. Neem contact met ons op!

Häufige Themen

Verlust

Target Content

Beschädigung

Target Content

Diebstahl/Raub

Target Content

Haftbarmachung

Target Content

Haftungsbegrenzungen

Target Content

Haftungsausschlüsse

Target Content
 

Straßengüterverkehr Transportrecht