Expeditierecht in Duitsland

Als 'organisator' van het transport draagt de expediteur talrijke risico's. Bij schade als gevolg van verlies en beschadiging van goederen of vertraging is een strategische handelwijze nodig om met succes rechtsvorderingen in te stellen of zich te verweren tegen onterechte vorderingen.

De wettelijke basis voor het Duitse expeditierecht wordt vooral gevormd door het vierde boek van het Duitse wetboek van koophandel, het Handelsgesetzbuch (HGB), met name door §§ 453 - 466 e.v. HGB. Net als in het algemene vervoersrecht vormen ook internationale overeenkomsten, verdragen en andere juridische voorschriften, zoals het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), de algemene Duitse expeditievoorwaarden (Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen, ADSp) of de Duitse contractuele voorwaarden voor bedrijven in de sector wegvervoer, expeditie en logistiek (Vertragsbedingungen für den Güterkraftverkehrs-, Speditions- und Logistikunternehmer, VBGL) de juridische grondslag voor het expeditierecht.

De meest voorkomende juridische problemen in het expeditierecht ontstaan als gevolg van beschadiging of verlies van de lading, criminaliteit en onbetaalde rekeningen.

Neem een advocaat in de arm!

Grote logistieke bedrijven hebben voor dergelijke gevallen meestal een aparte juridische afdeling die zich bezighoudt met zulke juridische problemen.

Niet elk bedrijf heeft echter een grote afdeling juridische zaken of de financiële middelen om permanent een gespecialiseerd advocatenkantoor voor expeditierecht in te schakelen. Het resultaat is dat vaak de ondersteuning van een advocaat ontbreekt voor verweer tegen ongegronde claims of hulp bij incasso van onbetaalde rekeningen.

Transportrecht-Anwalt.de biedt ook buitenlandse bedrijven uit de logistieke branche de mogelijkheid om zo nodig contact op te nemen met een in Duitsland toegelaten gespecialiseerde advocaat voor expeditierecht. Onze advocaten adviseren vrachtvervoerders, expediteurs en andere bedrijven in transport, expeditie & logistiek over alle juridische zaken op gebied van expeditierecht.

Wij helpen u. Neem contact met ons op!

Straßengüterverkehr Transportrecht

Häufige Themen

Verlust

Target Content

Beschädigung

Target Content

Diebstahl/Raub

Target Content

Haftbarmachung

Target Content

Haftungsbegrenzungen

Target Content

Haftungsausschlüsse

Target Content
 

Haftungsübersicht

Haftungsgrundsatz

 • Obhutshaftung bei Obhut, Fixkosten, Sammelladung und Selbsteintritt

 • Verschuldenshaftung bei reiner speditioneller Tätigkeit

Haftungsdauer

Ab Übernahme bis zur Auslieferung

Haftungsumfang

 • Güterschäden (Verlust, Beschädigung)

 • Verspätungsschäden

 • Reine Vermögensschäden

Haftungsgrenzen

 • Durch AGB in einem Korridor zwischen 2 bis 40 SZR pro kg

 • Durch Individualabrede ohne Einschränkung

 • Haftung als Geschäftsbesorger unbegrenzt dispositiv

keine Haftungsgrenzen bei

Vorsatz, bewusste Leichtfertigkeit (im Bewusstsein, dass der Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde)

Mängelrügefristen

 • Äußerlich erkennbare Mängel: Sofort bei Ablieferung

 • Nicht erkennbare Mängel: 7 Tage nach Ablieferung

 • Lieferfristüberschreitung: 21 Tage nach Ablieferung

Besonderheiten

Haftung für Logistiktätigkeiten richtet sich nach Vertrag bzw. Gesetz (z. B. Werkvertragsrecht)

Haftungsausschlüsse

 • Unabwendbares Ereignis
 • Verpackungs- / Kennzeichnungsfehler, Be- und Entladefehler des Auftraggebers
 • Mangelndes Verschulden als Geschäftsbesorger

Verjährung

 • 1 Jahr im Regelfall
 • 3 Jahre bei Vorsatz, bewusster Leichtfertigkeit
 • Die schriftliche Geltungmachung des Anspruchs hemmt die Verjährung