Multimodaal vervoersrecht in Duitsland

Multimodaal vervoer betekent dat goederen via diverse transportmiddelen worden vervoerd. Het transport vindt dus plaats via minimaal twee vervoersmodaliteiten. Auto's uit het buitenland worden bijvoorbeeld vaak per schip ingevoerd naar Duitsland, met de trein doorvervoerd naar het zuiden en van daaruit per vrachtwagen naar de dealer, die uiteindelijk de auto's aan de consument verkoopt.

De juridische grondslag van multimodaal vervoer is in Duitsland het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch, HGB). In §§ 452 e.v. HGB wordt de vrachtovereenkomst voor het vervoer met verschillende transportmiddelen geregeld.

De meest voorkomende redenen voor geschillen bij multimodaal vervoer zijn net als in andere gebieden van het vervoersrecht verlies van en schade aan goederen, schade door vertraging en onbetaalde rekeningen en vorderingen.

Door de vele mogelijke constellaties bij multimodaal vervoer moet in individuele gevallen precies worden onderzocht welke wetten, verdragen en voorschriften van toepassing zijn op de betreffende overeenkomst. Dit vereist een uitgebreide kennis van de juridische materie en een strategische benadering. Alleen dan is succesvolle afdwinging van vorderingen en verweer tegen onterechte claims mogelijk.

Advies inwinnen

Grote logistieke bedrijven hebben voor dergelijke gevallen meestal een eigen juridische afdeling, die zich bezighoudt met alle juridische vragen op gebied van multimodaal vervoer.

Niet elk bedrijf heeft echter een grote afdeling juridische zaken of de financiële middelen om permanent een gespecialiseerd advocatenkantoor voor multimodaal vervoersrecht in te schakelen. In die gevallen ontbreekt dan vaak de hulp van een advocaat.

Transportrecht-Anwalt.de biedt ook buitenlandse logistieke bedrijven de mogelijkheid om in individuele gevallen contact op te nemen met een in Duitsland toegelaten gespecialiseerde advocaat voor multimodaal vervoersrecht. Onze advocaten adviseren vrachtvervoerders, expediteurs en andere bedrijven in de logistieke branche over alle juridische zaken op gebied van multimodaal vervoer.

Wij helpen u. Neem contact met ons op!

Häufige Themen

Verlust

Target Content

Beschädigung

Target Content

Diebstahl/Raub

Target Content

Haftbarmachung

Target Content

Haftungsbegrenzungen

Target Content

Haftungsausschlüsse

Target Content
 

Straßengüterverkehr Transportrecht