Binnenvaart-vervoersrecht in Duitsland

Het goederenvervoer over de binnenwateren is in Duitsland altijd van groot belang geweest. In de afgelopen jaren bleef de hoeveelheid vervoerde goederen via de binnenvaart stabiel op ongeveer 225 miljoen ton. In tegenstelling tot de zeevaart vindt via de binnenvaart ook veel interne Europese handel plaats. Vooral mijnbouw- en aardolieproducten worden door binnenvaartschepen vervoerd. Ook de landbouw verscheept veel goederen via de Europese rivieren.

Bij transport via de binnenvaart is het risico op beschadigingen niet erg hoog, omdat het vaak gaat om vervoer van ruwe grondstoffen. Landbouwproducten kunnen echter als gevolg van ondeskundig gebruik of opslag verrotten. Ook bestaat het risico van verontreiniging bij minerale producten. Het binnenvaart-vervoersrecht is vanwege de regelmatige lading van chemicaliën nauw verbonden met het vervoersrecht voor gevaarlijke stoffen. In dit vervoerssegment moeten talrijke bijzondere regels in acht worden genomen.

Advies is belangrijk

Grote bedrijven hebben voor dergelijke gevallen meestal een eigen juridische afdeling, die zich bezighoudt met zulke juridische problemen.

Kleine rederijen of individuele eigenaars van binnenvaartschepen hebben echter vaak geen grote afdeling juridische zaken en ook geen financiële middelen om permanent een gespecialiseerd advocatenkantoor voor binnenvaart-vervoersrecht in te schakelen. Transportrecht-Anwalt.de biedt ook buitenlandse bedrijven, rederijen en scheepseigenaren de mogelijkheid om zo nodig contact op te nemen met een in Duitsland toegelaten gespecialiseerde advocaat. Onze advocaten adviseren over alle juridische kwesties, ook bij grensoverschrijdende zaken op gebied van binnenvaart en vervoersrecht.

Wij helpen u. Neem contact met ons op!

Häufige Themen

Verlust

Target Content

Beschädigung

Target Content

Diebstahl/Raub

Target Content

Haftbarmachung

Target Content

Haftungsbegrenzungen

Target Content

Haftungsausschlüsse

Target Content
 

Straßengüterverkehr Transportrecht