Incassomanagement in Duitsland

De ervaring leert dat na een formeel schrijven van een in Duitsland toegelaten advocaat de betalingsmoraal van uw Duitse contractpartners vaak snel verbetert. Indien klanten in verzuim zijn, is een formele aanmaning veelal voldoende om de openstaande betaling te ontvangen.

Wij kunnen u helpen uw vorderingen in Duitsland snel te innen. Wij doen als in Duitsland toegelaten advocaten in uw naam de incasso!

Gebruik hiervoor het onderstaande formulier. Wij toetsen uw vordering snel en vrijblijvend. Na overleg met u nemen we vervolgens zo spoedig mogelijk alle noodzakelijke stappen om uw legitieme vorderingen te innen - desnoods ook voor de Duitse rechter om dreigende verjaring te voorkomen.

Uw contactgegevens

Informatie betreffend de schuldenaar

Informatie betreffend de vordering


(Photo credit: miguelb via VisualHunt / CC BY)