Veiligheidseisen bij wegvervoer

De veiligheidsmaatregelen tegen diefstal en roof bij vrachtvervoerders zijn nog altijd aanzienlijk verschillend. Zelfs hoogwaardige goederen worden vaak vervoerd zonder passende technische maatregelen tegen diefstal en roof. Verladers en expediteurs doen er goed aan zich te houden aan de best practices van de branche. In het ideale geval is de vrachtvervoerder gecertificeerd.

Enorme schade bij bedrijven en verzekeraars

Al in 2007 bleek uit een studie van de verkeerscommissie van het Europees Parlement dat de schade voor transportbedrijven en verzekeraars als gevolg van diefstal van lading in Europa meer dan 8,5 miljoen euro bedraagt. Sindsdien is het aantal diefstallen en roofovervallen op vrachtwagens en lading gestaag toegenomen.

Werkwijzen van criminelen

Daders gaan op heel verschillende manieren te werk. De criminele activiteiten variëren van zeer eenvoudige diefstallen uit een openstaand laadoppervlak van een bestelbus tot lang van tevoren geplande roofovervallen op een vrachtwagen.

Daarbij is vooral sprake van de volgende methoden:

 • Diefstal van een open laadoppervlak of uit een magazijn
 • Verduistering of diefstal door chauffeurs
 • Diefstal met een truc bij de afzender of ontvanger door het aannemen van een valse identiteit of een andere vorm van misleiding
 • Opensnijden van dekzeilen op parkeerplaatsen of inbreken in de oplegger
 • Gewelddadige overval op het transport of de chauffeur, roof

Steeds vaker worden zelfs hele vrachtwagens of opleggers met lading gestolen. 

Criminelen maken misbruik van goedgelovigheid, onwetendheid en gebrekkige veiligheidsmaatregelen

Druk op de prijzen en sterke concurrentie dwingen bedrijven om transport- en logistiekdiensten zo goedkoop mogelijk aan te bieden. Dit mag echter niet ten koste gaan van de veiligheid en betrouwbaarheid van chauffeurs en medewerkers. Diefstal, fraude en roof zijn voor criminelen nergens zo de moeite waard als in het vervoer van goederen. Nergens anders is het immers mogelijk om met zo weinig inspanning dergelijke hoeveelheden nieuwe goederen te stelen.

Vrachtvervoerders doen er daarom goed aan de standaard veiligheidsmaatregelen van de logistieke branche toe te passen. Hierbij moet de waarde van de vervoerde goederen in aanmerking worden genomen. Hoe kostbaarder of geschikter voor diefstal de goederen zijn, des te meer maatregelen zijn nodig ter beveiliging van het transport.

Geen duidelijke richtlijnen voor veiligheidsnormen

In de logistieke branche ontbreken duidelijke normen voor de veiligheid van het wegvervoer. Dat maakt het moeilijker voor expediteurs en afzenders om de naleving van bepaalde veiligheidsmaatregelen te herkennen. Vaak bepalen de verzekeraars van de bedrijven welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn bij bepaalde transporten. De betrokken ondernemingen moeten echter wel zelf controleren of deze normen worden nageleefd. Anders kan de verzekeringsbescherming vervallen.

Het zou echter nog beter zijn om uniforme veiligheidsnormen voor de hele vervoersbranche in te voeren. Daar zouden vervoerders en verladers zich dan op kunnen oriënteren.

Transport Asset Protection Association (TAPA) Trucking Security Requirements (TSR)

In 1997 is de Transport Asset Protection Association (TAPA) opgericht. De TAPA is een samenwerkingsverband van meer dan 600 internationale fabrikanten, logistieke dienstverleners, vervoersbedrijven en andere partijen in de transportsector. De TAPA ontwikkelt en publiceert regelmatig best practices voor het beveiligen van lading en goederen. Voor het wegvervoer worden de Trucking Security Requirements (TSR) gepubliceerd, waarvan de nieuwste editie van 2017 hier (in het Engels) te vinden is.

De TSR geven in een overzichtelijke tabel een gedetailleerde opsomming van alle veiligheidsmaatregelen die standaard of alleen bij bepaalde transporten nodig zijn. Daartoe behoren onder andere:

 • Zorgvuldig antecedenten-onderzoek van de chauffeurs voor aanstelling, in het bijzonder op strafblad
 • Scholingvan chauffeurs en medewerkers
 • Gebruik van gesloten opleggers in plaats van opleggers met zeildoek
 • Immobilisatiesystemen
 • 2-weg spraakverbinding op het hele traject
 • Locatiebewaking, bijvoorbeeld via GPS van zowel de truck als de oplegger
 • Alarmsystemen, ook zogenaamdsilent alarm
 • Doorlopende routeplanning zonder onnodige stops
 • Bezetting mettwee chauffeurs
 • Gebruik vanbewaakte parkeerplaatsen

Vrachtbedrijven kunnen ook de naleving van de TAPA TSR laten certificeren. Dat is uiteraard voor opdrachtgevers de beste garantie voor veilig vervoer.

Voor uw eigen veiligheid: eisen stellen en naleven

Zelfs als wordt afgezien van certificering, doen vervoersbedrijven er goed aan de normen van de TAPA zoveel mogelijk in acht te nemen. Vooral bij kostbare lading staan de hieraan gerelateerde kosten niet in verhouding ​​tot de kosten van een later gerechtelijk onderzoek, daaropvolgende juridische procedures en eventuele onderhandelingen over een schikking bij verlies van lading. Met name verzekeraars dienen actief toe te zien op naleving van de normen door hun verzekeringnemers uit de logistieke branche.

Post Author: migge